VÅR VERKTYGSLÅDA & LOKAL

SOURCE
INRE MÄNSKLIGA FORSKNINGS LABORATORIUM,
PROGRAM OCH TJÄNSTER

Vad vi fruktar mest är inte att vi är otillräckliga.
Vår djupaste rädsla är att vara omåttligt kraftfulla.
--Nelson Mandela--

Vad varje deltagare vet när gått
igenom ett 2-3 års program:
 

ANDLIGT - SJÄLSLIGT
Jag är erfaren meditatör.
Jag vet hur jag kan dra mig tillbaka systematiskt.
Jag vet hur jag healer mig själv och andra.

EMOTIONELLT
Jag är en erfaren användare av Emotionell Frigörelse.
Jag kan mina delpersonligheter och hur jag använder dom.
Jag vet hur jag renar och läker min kropp från gifter.
Jag vet hur jag när min kropp andligt, emotionellt, kroppsligt, intellektuell och relationsmässigt.

INTELLEKTUELLT
Jag har stor förståelse om Hela Livet.
Jag vet vem jag är som ledare.
Jag vet hur jag refererar tillbaka till mig själv andligt, emotionellt, kroppsligt, intellektuellt och socialt och vet var jag är i min utveckling och vad jag behöver göra som nästa steg.
Jag vet hemligheterna bakom de levande systemen – Det Strukturella Kapitalet.
Jag vet hemligheterna bakom den finansiella intelligensen – Det Finansiella Kapitalet.

SOCIALT
Jag vet hur jag är i en grupp och hur mina delpersonligheter spelar.

 


VERKTYGSLÅDAN-KUNSKAPERNA-TJÄNSTERNA-PROGRAMMEN I SOURCE MÄNSKLIGA FORSKNINGS LABORATORIUM

ANDLIG & SJÄLSLIG FRIGÖRELSE
SOURCE Meditation
SOURCE Retreat
Universell Vit Tids Healing

EMOTIONELL & FYSISK FRIGÖRELSE
Emotionell Frigörelse
Kroppslig Frigörelse
Rening & Näring
Delpersonligheter & SymbolDrama
Natt- och Dagdrömmarnas potentential

INTELLEKTUELL & SOCIAL FRIGÖRELSE
Individuell Diagnos
LivsKunskap
Individuell LedarProfil
GruppProfil
Individuell Coaching
ParCoaching
GruppCoaching
Självrefererande Diagnos & Återkopplings System
Ökad Finansiell Intelligense
LivsLångtLärande

VÅR LOKAL VILLA PHANTASIA I IDEALBYN
Var stilla. Följ Din inre visdom.
För att finna Din inre visdom måste Du vara stilla.
Tystnad är en stor källa till styrka.
--Lao Tzu--

Förklaring av Humana-Strukturella-Finansiella Kapitalet-Intelligensen-Medvetenheten-Kärleken-Kompetensen


ANDLIG & SJÄLSLIG FRIGÖRELSE


SOURCE Meditation
 


Grundkurs och utbildning i SOURCE Meditation. En metod för stresseliminering, självkunskap och medvetandeutveckling som alla gör själv eller tillsammans med andra i grupp.

 • Introduktion 3 timmar
 • Personlig instruktion 1 timme
 • 3 kunskaps möten á 3 timmar
 • 3 uppföljnings möten á 3 timmar

SOURCE Retreat
 


Kunskapen att dra sig tillbaka utan ansträngning för att göra mindre och åstadkomma mer.

 • 3-5 dagar per tillfälle.

Universell Vit Tids Healing
 

UNIVERSELL VIT TIDS HEALING
Healing med Villkorslös Kärlek

Ge människan kunskap och väck upp henne,
men gå alltid steget efter och stå alltid bakom
den du nyss har väckt och låt dom ta berömmet som kommer av det du ger.

—Channie West—

Den Universella Vit Tids Healingen uppkom för att just denna specifika form av healing är speciellt lämpad att ge ut och tas emot av människor. Denna healing är i samklang med människan och är anpassad efter hennes förutsättningar och behov av att ge och ta emot healing.

Universell Vit Tids Healing är unik på grund av att man med denna form av healing går in i VIT TID. VIT TID är detsamma som att arbeta i dåtid, nutid och framtid på samma gång. Tiden slås samman till en enhet. På grund av detta har healern möjlighet att gå bakåt i tiden och ge healing innan sjukdomen ens uppkommit eller gå in i framtiden och förhindra att sjukdomen uppträder igen! Med Universell Vit Tids Healing belastar man aldrig sin egen livsenergi. Däremot känner sig healern mer i harmoni med sig själv under och efter utövandet. Ingen healer kan heller bli smittad av klientens åkommor – varken fysiska eller psykiska. Det beror på att healingkraften bara flyter åt ett håll, vilket ger skydd mot oönskat läckage bakåt.

Det går att hela i stort sett allt och alla. Det finns ingen begränsning för vad man kan åstadkomma. Healern utvecklas hela tiden även om han/hon bara ger sig själv healing. Till sist räcker det för healern att bara titta på en person för att denna ska må bättre!

Universell Vit Tids Healing använder sig av den starkaste kraften i hela universum: VILLKORSLÖS KÄRLEK. Healern tar in kraften genom en ”tratt” som leder ner i kronchakrat. För varje gång som healern ger en behandling vidgas tratten en aning och healerns styrka och tillgång till kosmos ökar. Det finns dock genvägar för att öka på kraften snabbare. Man kan vidga tratten i olika steg och på så sätt öka healerns förmåga!

Universell Vit Tids Healing går att använda på många olika sätt. En van healer kan ”skräddarsy” en behandling speciellt för varje klient. Healern går in på alla nivåer av kropp och psyke.
Förutom ren handpåläggning ingår många andra tekniker i Universell Vit Tids Healing, bl.a. aurareningstekniker, chakrabalansering eller så kan man lägga in en ljusstav. På högre nivåer kan healern arbeta direkt med änglar och högre väsen vid en behandling.
Universell Vit Tids Healing innefattar också distanshealing. När man healar på distans används vissa utomjordiska symboler. Symboler är viktiga och kan även användas i andra sammanhang.
Vi använder också ”Den Gyllene Rörelsen” för att samla in kraft och helande energier.
Detta är en unik kunskap som aldrig förr visats för allmänheten.

Symbolerna och rörelserna är heliga och ytters kraftfulla, sprungna ur universums hjärta och ska behandlas med kärlek och respekt.

Viktigt att påpeka är att Universell Vit Tids Healing aldrig kan användas i negativa syften.

Ur den villkorslösa kärleken kan inget ont någonsin komma.

För mer information se www.universellvittidshealing.com, eller en amerikansk webplats http://www.wistancia.com som också täcker väl om Universell Vit Tids Healing.

Det finns fyra Universella Vit Tids Healing Kurser.

Efter kurs 1 kan du börja ge behandlingar i Universell Vit Tids Healing.

Christina Weldero och Jonas Philipson är lärare för kurs 1-4.

 


EMOTIONELL & FYSISK FRIGÖRELSE


Emotionell Frigörelse
 


Grundkurs och utbildning i Emotionell Frigörelse.

Emotionell Frigörelse (Emotional Peace) är en unik metod för att förstå dina känslors olika energiladdningar och hur dom påverkar dig i ditt vardagliga liv och hur du ska kunna befria dig ifrån överskuggande dominanta känslokomplex. En enkel inåtgående teknik för emotionell frigörelse.

 • Introduktion i EMOTIONELL FRIGÖRELSE 3 timmar
 • Personlig instruktion i EMOTIONELL FRIGÖRELSE 2 timmar
 • 3 möten att följa upp erfarenheter och kunskapsförståelsen á 3 timmar


Kroppslig Frigörelse & Näringstillskott

 


Grundkurs och utbildning för KROPPSLIG FRIGÖRELSE.

Kroppen lider i de flesta fall av näringsbrist och sjukdomar. Vid ett reningsprogram balanseras kroppens olika system upp och överdriven trötthet försvinner samt att kroppen återfår sin energi. Vi blir det vi äter. Rening, näring och SOURCE självreferende återkopplingssytem. Födans Energi & Ätandets Konst - avsikt, uppmärksamhet & närvaro för riktig matsmältning. Näringstillskottens betydelse.

 • Introduktion I KROPPSLIG FRIGÖRELSE
 • Personlig konsultation 3 timmar
 • 3 gruppmöten á 3 timmar för ny kunskap och uppföljnings

SymbolDrama
 


För att förstå och följa sin egen och gruppens utveckling. Symbolerna i vardagen finns som ett ständigt pågående drama inåt och utåt. Symboler är ett bildspråk för ökat inre reflekterande.

 • 5 dagar i grupp

 

Fear not that life shall come to an end.
Fear rather that it shall never have a beginning.
--okänd--


INTELLEKTUELL & SOCIAL FRIGÖRELSE

Individuell Diagnos  

En Diagnos över Hela Livet; andligt, själsligt, emotionellt, kroppsligt, intellektuellt och socialt.

 • 3 timmar per person

LivsKunskap
 


Kunskap om oss som människor och livet andligt, emotionellt, kroppsligt, intellektuellt och socialt så att vi får ökad förståelse för vad vi gör med oss själva och vad vi kan välja. Kunskapens tre komponenter, hur medvetandet i sig ligger som grund för allt liv. Hur medvetandeutveckling ligger som grund för Humankapitalets utveckling som ligger till grund för Struktur- och Finanskapitalets utveckling.

 • LivsKunskap och SjälvLedarCoachningens konst. 10 möten á 3 timmar

Individuell LedarProfil
 


Analys av starka och svaga sidor, samarbetsförmåga och ledarprofil.

 • 2 individuella möten á 3 timmar

GruppProfil
 


Analys av starka och svaga sidor, samarbetsförmåga, ledar- och medarbetarskapet i gruppen.

 • 1 dag

Individuell Coaching
 


Individuell ledarutveckling med fokus på emotionell kompetens. Vi medvetandegör styrkan och utvecklingsmöjligheten samt förtydligarenergiblockeringar för ett konstruktivare ledarskap.

 • 10 möten á 3 timmar

ParCoaching
 


Ett praktiskt redskap för medveten kommunikation utan försvar och angrepp. Relationer med förnyad kärleksfullhet, empati och öppenhet. Programmet är specialanpassat för ledare och hans/hennes partner, vilket förtydligar relationerna med andra ledare och medarbetare.

 • 10 möten á 3 timmar

GruppCoaching
 


Reflekterande Grupper då människor ger varandra till varandra med hjälp av varandra. Alla lär känna sig själva och varandra med hjälp av sig själva och varandra. Helheten är mer än summan av delarna.

 • 5 dagar

SOURCE Självrefererande Diagnos & Återkopplings System
 


Vårt själsliga, emotionella, kroppsliga, intellektuella och sociala liv berättar hela tiden för oss, vi lär oss tolka och förstå vårt själsliga, emotionella, kroppsliga och intellektuella språk. Dvs vi lär oss återkoppla tillbaka till oss själva med hjälp av oss själv, för att inte gå in i ett bestående sjukdomstillstånd utan vila i vår hela hälsa hela livet.

 • Introduktion 3 timmar
 • 3 individuella möten á 1 timme
 • 3 möten á 3 timmar för att återkoppla, erfara och få mer kunskaps så att jag bättre och mer frekvent återkopplar dagligen med min själ, känslor, kropp, intellekt och relationsförmåga.

Ö kad Finansiell Intelligense
 


CASHFLOW av Robert T. Kiyosaki – ett spel som höjer var och ens finansiella intelligens. Genom att spela ökar var och en sin medvetenhet socialt, intellektuellt, fysiskt, emotionellt och andligt, samt strukturellt och finansiellt.

 • 4 timmars spel vid 3 olika tillfällen

LivsLångtLärande
 


Att säkra permanenta resultat genom att fortsätta träffas 1 dag per månad. Att säkerhetsställa utvecklingen hos individen och det kollektiva medvetandet samt reducera stress och spänningar. Konsten att leva Hela Hälsan Hela Livet Hela Tiden där beteende, intellekt, kropp, känslor, själ och ande samarbetar i harmoni och dynamik – Självförverkligande – Upplysning - Mästare I Sitt Eget Liv. Organisationens LivsLångaLärande av det Humana – Strukturella - Finansiella Kapitalet, Kompetensen, Intelligensen, Medvetenheten och Kärleken.

 • 10 en dagars möten per år
 • TelefonCoaching när så behövs för individen

 

Ta det som det kommer.
Om det inte kommer, gå ut och skaffa det.
Om det inte finns, skapa det.
--Maharishi Mahesh Yogi--

 

Litteratur att läsa   Var och en får tillgång till litteratur att läsa inom alla områdena i Hela Livet SQ – EQ – BQ – IQ - RQ samt Strukturellt och Finansiellt.

 

Vi börjar alltid med en dag för SOURCE REFLEKTION & PRESENTATION och en dag för SOURCE Dialog, Analys och Planläggningsfas:SOURCE
Abbedissavägen 4, 746 95 Skokloster,
Tel: 0705-97 95 00, Fax: 018-38 68 15,
E-post: meet@source.se