VAD VI KAN GÖRA

"Det intellektuella, emotionella och andliga tänkandet
som tagit oss dit vi är idag,
räcker inte för att ta oss dit vi behöver ta oss."
-- Okänd--

Vi på SOURCE erbjuder program för mänsklig ledar- och medarbetarutveckling via vårt eget utvecklade SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium.

Att vara Mästare Över Sitt Liv
Förmodligen handlar det inte om att vara en perfekt, felfri människa utan om hur man upplever allt som händer en, dvs det handlar inte om händelsen i sig utan om dess mening och vår förståelse av nuet och helheten.

Allting runt oss är i ständig förändring. Detta är en naturlag. I naturen finns både stillhet och aktivitet i balans. När vi hittar en plats inom oss själva som är oföränderlig och stilla, när vi utvecklar förmågan att följa med i förändring och ändå förbli förankrad i oss själva, blir förändringen en transformation. Vi känner oss inte som offer utan behåller vår kraft. Att vara mästare över sitt liv handlar kanske om detta och mer därtill.

Vi erbjuder dig som ledare att tillsammans med dina medarbetare kunskapen att forska på sig själv med hjälp av sig själv, andligt SQ, emotionellt EQ, fysiskt BQ, intellektuellt IQ och socialt RQ dvs att utforska och utveckla Hela Human Kapitalet dvs vårt medvetande, intelligens, kärlek, kompetens mm tillsammans med det Strukturella och Finansiella Kapitalet.

The Only Way Out is In
-- Okänd--

Redskapet är först och främst våra egna erfarenheter, kärlek och medvetenhet. Vi förkovrar oss genom att kontinuerligt, nyfiket utforska nya metoder och tekniker för Gudomlig, Mänsklig, Strukturell och Finansiell utveckling. Vår erfarenheter som coacher – vägledare - vägvisare sträcker sig över 30 år tillbaka med ledare och grupper i svenskt näringsliv och organisationer.

Vi lär ut meditation, healing, håller retreats, renar vårt känsloliv och kroppen från gifter samt arbetar med processer, samband och finansiella aspekter anpassade till individuella och gruppers behov. Du kommer hit ensam, med din partner eller med din grupp.

Du/Ni kommer ut till oss i Fittja Skola i Örsundsbro. Vi är tillsammans några timmar, halvdag, heldag eller flera dagar i rad allt efter Dina/Era behov.

Du kan läsa om 250 olika erfarenheter av meditation under knappen Kunders Erfarenheter.

Dröm inga små drömmar
för de har ingen kraft att förflytta människor.

-- Johann Wolfgang von Goethe--

Är Du intresserad av att få kontakt med människor från näringsliv och organisationer som har gått igenom våra program och kan berätta om hur det har påverkat deras liv och ledarskap så kan vi ordna så att Du kan få kontakt med dom.

SOURCE startades 1983 av Jonas Philipson. Idag driver han företaget i ett nära samarbete med Christina Weldero och Annalena Almgren.

Teamet utvecklar ständigt sig själva med olika former av utbildningar, grupprocesser, terapi och alternativa meditationer, healingprogram och kroppsbehandlingar för att lösa upp energi blockeringar så att vi kan leva harmoniskt och ge våra kunder bästa möjliga coaching.

Vi arbetar med:

 • Individer
 • Par
 • Ledningsgrupper
 • Nätverk

Vilka personer i organisationerna arbetar vi med:

 • Ledaren
 • Ledningsgruppen
 • Chefer
 • Trainess
 • Medarbetare

Våra erfarenheter sedan 20 år:

 • ca 2500 ledare, chefer och medarbetare har genomgått våra program ensam, i par eller grupp
 • ca 8.000 timmar individuell coachning
 • ca 5.000 timmar med grupper
 • ca 1.000 timmar med par
 • ca 15.000 timmar för hälsokonsultationer

Det finns bara ett hörn i universum
du kan vara säker på att förbättra
och det är ditt eget - jag.
--Aldous Huxley--

Klicka här » så hämtar du hem SOURCE INTRESSEVÄCKARE som är en kort PowerPoint presentation.

Source Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium
En kort förklaring av hur vi använder vår terminologi och världsbild. SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Laboratorium är till för att Hela Hela Livet. Vi pratar om tre principer (den universella principen ett i tre, tre i ett)

1. Gudomliga/Universella/Humana - Kapitalet – Intelligensen – Medvetenheten – Kärleken - Kompetensen.

2. Strukturella - Kapitalet – Intelligensen – Medvetenheten – Kärleken - Kompetensen.

3. Finansiella - Kapitalet – Intelligensen – Medvetenheten – Kärleken - Kompetensen.

SOURCE Inre Mänskliga Forsknings Lab indikerar att vi ser på utveckling av Human Kapitalet som grunden till det Strukturella Kapitalet (det som är kvar när vi går hem) och det Finansiella Kapitalet (resultaten, manifestationerna, materian). Utveckling av medvetandet, intelligensen, kärleken och kompetensen i en organisation sker genom att varje individ i organisationen börjar utforska sig Själv med hjälp av sig Själv tillsammans med andra. Vi börjar med ledarna i organisationen, formella eller informella. Du som individ är subjektet, forskaren som utför forskningen, processen på dig själv, objektet. Du är KunskapsHavaren – KunskapsProcessen - KunskapsObjektet i en och samma person som forskar på dig själv dvs utvecklar ditt kapital – medvetande – intelligens – kärlek – kompetens – därav det Inre Mänskliga Forsknings Laboratoriet.

HUMAN KAPITALET
Du utforskar dig själv Mänskligt/Universellt/Gudomligt (din andliga SQ – emotionella EQ – fysiska BQ – intellektuella IQ – sociala RQ - intelligens – medvetande – kärlek - kompetens), Strukturellt (samband, orsak-verkan) och Finansiellt (resultat, materia). En familj, organisation, samhälle eller värld består av tre huvudområden det Gudomliga/Universella/Mänskliga, det Strukturella (Orsak-Verkan, Sambanden) och det Finansiella (Resultat Materian).

Det Mänskliga är vi själva, människor, djur, växter, jord, vatten, eld, luft och eter andligt, emotionellt, fysiskt, intellektuellt och beteendemässigt. Vi är å ena sidan kapital som sträcker sig över till kompetens - intelligens – medvetande till kärlek. Vi är ett hologram en helhet inkluderande alla delar det gudomliga, universella, mänskliga, strukturella och finansiella.

STRUKTUR KAPITALET
Orsak-Verkan, Sambanden, relationerna, processerna, strukturerna, systemen, på jorden och i universum dvs alla system, strukturer som binder samman från det minsta av minsta till det största av största. All Orsak-Verkan, alla samband, relationer, system som binder ihop Human Kapitalet med det Finansiella Kapitalet.

FINANSIELLA KAPITALET
Resultat och ekonomi är i grunden energi som manifesterar sig som materia, resultat, pengar som är skapat,, skapas eller skall skapas. Det är energier som är manifisterade, under manifistering eller skall manifisteras. Det är de resultat som vi människor med hjälp av oss själva, samband, strukturer, system och resultat lever dvs Hela Livet.

SOURCE
Abbedissavägen 4, 746 95 Skokloster,
Tel: 0705-97 95 00, Fax: 018-38 68 15,
E-post: meet@source.se